Một trận động đất với cường độ sơ bộ là 6.0 đã xảy ra gần bờ biển của Ecuador.

Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho biết tâm chấn khoảng 20 km (12.5 dặm) từ Bahia de Caraquez. Trận động đất, trong đó có độ sâu 24 km (khoảng 15 dặm), xảy ra vào khoảng 1120 giờ GMT (6:20 EST) ngày Chủ nhật.

Bahia de Caraquez là khoảng 360 km (220 dặm) về phía tây của thủ đô Ecuador, Quito.

Cho đến nay không có thương tích hoặc thiệt hại nào ở quốc gia Nam Mỹ được báo cáo.

Vị trí:

  • 20.1 km (12.5 mi) NE của Bahía de Caráquez, Ecuador
  • 31.6 km (19.6 mi) NW of Chone, Ecuador
  • 33.8 km (21.0 mi) N của Tosagua, Ecuador
  • 42.1 km (26.1 mi) NNW của Calceta, Ecuador
  • 65.9 km (40.8 mi) NNE của Portoviejo, Ecuador