Thể loại - WTN

World Tourism Network (WTN) là tiếng nói từ lâu của các doanh nghiệp lữ hành và du lịch quy mô vừa và nhỏ trên thế giới. Bằng cách đoàn kết nỗ lực, chúng tôi đưa ra nhu cầu và nguyện vọng hàng đầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các Bên liên quan của họ.

World Tourism Network xuất hiện từ cuộc thảo luận rebuilding.travel.

WTN cung cấp cơ hội và kết nối thiết yếu cho các thành viên tại hơn 128 quốc gia.