Chuyên mục - WTN

Mạng lưới Du lịch Thế giới (WTN) là tiếng nói lâu đời của các doanh nghiệp du lịch và lữ hành quy mô vừa và nhỏ trên toàn thế giới. Bằng cách nỗ lực hợp nhất, chúng tôi đưa ra nhu cầu và nguyện vọng hàng đầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các Bên liên quan của họ.

Mạng lưới Du lịch Thế giới xuất hiện trong cuộc thảo luận rebuilding.travel.

WTN cung cấp cơ hội và kết nối thiết yếu cho các thành viên của mình tại hơn 128 quốc gia.