Chuyên mục - Tin nóng Hawaii

Tin nóng từ Hawaii. Bao gồm phát triển, du lịch, du lịch, khách sạn, chính trị, thông báo công khai, COVID và nhiều quan điểm độc đáo hơn.