Danh mục - An toàn

Tin tức mới nhất, thông tin và thông báo về các vấn đề bao gồm an toàn và an ninh trong du lịch. Làm việc với hệ thống Phản hồi nhanh của SaferTourism, các bản cập nhật bao gồm các tuyên bố, lời khuyên và cảnh báo chính thức.

Cập nhật về các trường hợp khẩn cấp, nhiệm vụ cứu hộ và hoạt động của chính phủ.

Bấm vào đây để gửi các mẹo tin tức.
Bấm vào đây để tìm hiểu về cách ứng phó, ngăn chặn và đảm bảo an toàn khi đi du lịch.