Chuyên mục - Tin tức Du lịch Trung Quốc

Trung Quốc, tên chính thức là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, là một quốc gia ở Đông Á và là quốc gia đông dân nhất thế giới, với dân số khoảng 1.428 tỷ người vào năm 2017. Diện tích khoảng 9,600,000 km vuông, là quốc gia lớn thứ ba hoặc lớn thứ tư quốc gia theo khu vực.