Chuyên mục - Tin tức du lịch Cuba

Cuba, tên chính thức là Cộng hòa Cuba, là một quốc gia bao gồm đảo Cuba cũng như Isla de la Juventud và một số quần đảo nhỏ. Cuba nằm ở phía bắc Caribe, nơi giao nhau của Biển Caribe, Vịnh Mexico và Đại Tây Dương.