Chuyên mục - Tin tức du lịch Congo, Cộng hòa Dân chủ

Cộng hòa Dân chủ Congo, còn được gọi là CHDC Congo, DRC, DROC, Congo-Kinshasa, hoặc đơn giản là Congo, là một quốc gia nằm ở Trung Phi. Trước đây nó được gọi là Zaire. Theo diện tích, đây là quốc gia lớn nhất ở châu Phi cận Sahara, lớn thứ hai ở châu Phi và lớn thứ 11 trên thế giới.