Chuyên mục - Tin tức du lịch Bahamas

Bahamas, được gọi chính thức là Khối thịnh vượng chung Bahamas, là một quốc gia nằm trong Quần đảo Lucayan ở Tây Ấn.