Chuyên mục - Tin tức du lịch Úc

Úc, tên chính thức là Khối thịnh vượng chung Úc, là một quốc gia có chủ quyền bao gồm đất liền của lục địa Úc, đảo Tasmania và nhiều đảo nhỏ hơn. Đây là quốc gia lớn nhất ở Châu Đại Dương và là quốc gia lớn thứ sáu thế giới về tổng diện tích.