Thể loại - Ban Du lịch Châu Phi

Tin tức và cập nhật có liên quan đến các thành viên của Ban Du lịch Châu Phi.  
Điều gì là quan trọng đối với Ngành Du lịch và Lữ hành Châu Phi.
Làm cho châu Phi trở thành điểm đến được du khách quốc tế lựa chọn.

Tin tức chính thức của Hiệp hội Du lịch Châu Phi.